Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.06.2014

Експерти от „Група за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян поставиха GPS – нашийник на мечка над смолянското село Мугла. Екземплярът е женски, с тегло около 60 кг, на около 5 години.  Мечката е хваната със специален капан след което е упоена, за да й бъде поставен  GPS нашийника. Освен майката, в  капана имало и две малки мечета. След маркирането на голямата мечка, всички са пуснати в естествената им среда. Чрез поставеното устройство ежедневно в инспекцията ще се получава информация за придвижването на мечката. Събраните данни ще могат да бъдат използвани  за анализи в Географски информационни системи. Улавянето и маркирането на мечки е част от дейностите по проект ”Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причинените от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”, финансиран от ОПОС.

„Връзки с обществеността”, РИОСВ - Смолян