Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.05.2008

Акт за поставяне на надписи върху скални образувания в природна забележителност „Чудните мостове” съставиха експерти на РИОСВ-Смолян. Акта е съставен на кмета на село Забърдо. Въпреки, че драскането и поставянето на надписи в границите на природна забележителност „Чудните мостове” е в разрез със заповедта за обявяване на защитената територия, известни личности по покана на кмета са поставяни подписи с въглен в основата на големия скален мост. От странна на инспекцията са предприети мерки за отстраняване на надписите.

При проверка в село Забърдо е констатирано, че нерегламентираните сметища, които бяха почистени в края на миналата година отново са възобновени. Кмета не е предприел и действия за уведомяване на РИОСВ-Смолян за замърсяване на река Забърдовска с оборска тор. За констатираните нарушения също са му съставени актове.