Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.06.2014

РИОСВ – Смолян отбеляза Световния ден на околната среда – 5 юни с различни инициативи. Служители на екоинспекцията  и ученици от СОУ „Св.св. Кирил и Методий” почистиха екопътеката в резервата "Сосковчето".  Участниците в инициативата се запознаха и със защитени от закона растителни видове, които се срещат в този район. По повод Световния ден бяха проведени и беседи с ученици от  ОУ „Иван Вазов” – Смолян и ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" – Смолян. На учениците бяха представени  редките биологични видове в Родопите  и  филм за кафявата мечка.

5 юни се чества като Международен ден за опазване на околната среда от 1973 г. с резолюция на Общото събрание на ООН от 15 декември 1972 г. Резолюцията е приета при откриването на конференцията на ООН по проблемите на околната среда в Стокхолм, Швеция, на която е взето решение за създаването на Програмата на ООН за околната среда - UNEP (United Nations Environment Programme).

Снимки от събитието