Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.05.2014

Експерти от „Група за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян поставиха GPS – нашийник на мечка, тази сутрин, на 5 км. над смолянското село Мугла. Eкземплярът е женски, с тегло около 35 кг, на възраст около 2 години. Мечката е хваната в специален капан и е била упоена, за да й бъде поставен  нашийника. Чрез GPS устройството ежедневно в инспекцията ще се получава информация за придвижването на мечката. Събраните данни ще могат да бъдат използвани  за анализи в Географски информационни системи.Улавянето и маркирането на мечката е част от дейностите по проект ”Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причинените от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”, финансиран от ОПОС.

Снимка