Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.05.2014

С изложба на рисунки, беседи за защитените видове и прожекция  на филм , РИОСВ – Смолян отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май. Експерти  от РИОСВ изнесоха беседа пред студенти  по „Екология”  от  ПУ „Паисий Хилендарски” – филиал Смолян. Темата бе свързана със защитени животински  и растителни видове в Родопите - кафява мечка, дива коза, алпийския тритон,  родопски крем, силивряк и крайснежно звънче. Прожектиран беше и филм за кафявата мечка. Студентите разгледаха изложба от рисунки на деца , подредена в една от залите на РИОСВ – Смолян. Творбите са от конкурс „Мечката - наш приятел“, обявен през месец май по проект: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”.

22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Денят се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие.

Снимки от събитието