Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.05.2014

РИОСВ – Смолян отбеляза Световния ден на климата 15 май. С беседа и прожекция на филма „Петко опазва  въздуха” учениците  от 5, 6 и 7 клас на ОУ "Юрий Гагарин" – Смолян бяха запознати  с климатичните промени,  до какво водят и какво могат да направят за тяхното намаляване. Учениците   бяха  запознати  с дейността на екоинспекцията и със задълженията на  служителите. Световния  ден за борба с климатичните промени се отбелязва на 15 май. Той е обявен от министрите на страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни в Рио де Жанейро, Бразилия. Документът е ратифициран в нашата страна през март.

Снимки от събитието