Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.05.2014

На 14.05. 2014 г. в РИОСВ – Смолян се проведе работна среща с Регионалното сдружение на общините – Мадан, Златоград и Неделино. В нея участваха еколози от трите общини, експерти  в областта на отпадъците и директорът на РИОСВ - Смолян Ема Енева. Поводът бе изготвянето на проект, за разделно събиране на биоотпадъци от трите общини. На срещата бяха представени целите на проекта и мерките за осъществяването му. Основната цел е намаляване на количеството на биоотпадъците, които се депонират на регионалното депо в Мадан. Проектът включва поставяне на контейнери за разделно събиране и оборудване на площадка за компостиране на биоотпадъците. Очаква се до края на юни, той да бъде изготвен и одобрен от трите общини, след което ще бъде финансиран  от РИОСВ – Смолян със средства от отчисленията по чл.64 от Закона за отпадъците.

Снимки от събитието