Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.05.2014

Екипът на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Смолян се включи в кампанията „Да почистим Европа“. В събота служителите на екоинспекцията почистиха коритото на река Арда, в участъка на понтонния мост по пътя Мадан-Рудозем, в близост до с. Средногорци. Почистени бяха затлачените отпадъци на подвижния мост и са събрани около двадесет чувала с  пластмасови бутилки и найлонови торбички. „Да почистим Европа!“ е кампания, която  информира и  мобилизира хората,  да почистят около дома си заради самите себе си. Хората с изненада откриват, колко много отпадъци се натрупват и изхвърлят в квартала им. Отпадъкът може да е ценен. Ако хартията, стъклото, металите и пластмасата бъдат събрани разделно, те могат да се използват повторно или да се рециклират. Това намалява въздействието върху околната среда, създава бизнес възможности и работни места и подпомага икономиката в Европа. Инициативата „Да почистим Европа“ има за цел да има повече такива прояви, да се повиши осведомеността относно мащабите на проблема с отпадъците и да се насърчат промени в поведението. Проявата е координирана от Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR).

Снимки от кампанията