Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.05.2008

15 проекта в рамките на обявения от МОСВ конкурс „За чиста околна среда” са подадени от общини, кметства и училища на територията на РИОСВ-Смолян. От тях От тях 10 са на общини, 4 на кметства и 1 на училище. Проектите са за почистване, възстановяване и рекултивация на замърсени с отпадъци площи. В тях са предвидени и дейности за разделно събиране на отпадъци в населените места.

Десет хиляди лева на общини и кметства и три хиляди лева на неправителствени организации, училища, извънучилищни звена и читалища ще бъдат предоставени от ПУДООС на победителите в конкурса.

В миналите конкурси на кампанията “За чиста околна среда” активността на общинните, училищни и извънучилищни звена и НПО на територията на РИОСВ-Смолян е била много висока. Доста са и финансираните проекти, като по този начин са разрешени проблеми със съществуващи замърсявания, както и са били почистени и озеленени училищни дворове.