Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.04.2014

Регионалната инспекция по околна среда и водите - Смолян стартира разяснителна кампания за предпазване на населението от нападение на мечки. Служители на екоинспекцията посещават населените места в Смолянско и  разясняват на хората как да  реагират  при нежелана среща с мечка. Раздават се специални спрейове за защита от нападение на мечки , както и информационни брошури  и плакати по кметствата. Посещенията в общините се извършват по определен график, като приоритет са собствениците на стада с животни, пчелини и земеделски производители. Служителите на „Група за бързо реагиране” също се включват активно в кампанията с разяснения за това как да се реагира при среща с мечка и  как да се използват спрейовете. Спрейовете и  материалите се разпространяват по проект  „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”, финансиран от ОП“Околна среда“. За по-голяма информираност на хората, РИОСВ – Смолян очаква съдействие от общинските кметове, както и на тези от малките населени места.

Основни правила за избягване на инциденти с мечки