Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.04.2014

Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Смолян се включи активно в кампанията „Да изчистим България за един ден”.  Eкипът на инспекцията почисти двете страни на пътните платна в отсечката между с. Средногорци и гр. Рудозем – път ІІ – 86. Близо четиридесет чувала с отпадъци бяха събрани от служителите на екоинспекцията. В деня на почистването  в РИОСВ – Смолян  имаше Зелен телефон, на който бяха получавани сигнали. Най-често задаваните въпроси  се отнасяха за това къде да са оставят събраните  отпадъци и какво да се прави със строителните отпадъци. В териториалният обхват на РИОСВ – Смолян  по време на кампанията са събрани и  депонирани общо 342, 9 тона отпадъци в депата – Смолян, Мадан, Барутин и Рудозем. Най-много са събрани на територията на община Смолян – 101,92 тона. В Чепеларе са събрани 42,86 т., Баните – 21,94 т., Борино – 6,5 т., Доспат – 13,7 т., Девин – 21,08 т., Мадан – 15,2 т., Рудозем – 3,8 т., Златоград – 97,98 т., Неделино – 7,46 т. и Сатовча 10,46 т. На 26 и 27 април общините бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци. Беше осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които се включиха  в инициативата.

Снимки от кампанията