Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.05.2008

Състоянието на резерватите, контролирани от РИОСВ-Смолян е много добро, показват проверки на инспекцията. Не са констатирани щети върху дървесната растителност в следствие на природни явления. Няма нарушения в резултат на човешка дейност. При проверките е акцентирано и на противопожарни мероприятия, съгласно утвърдения оперативен план за недопускане на пожари.

Туристическата инфраструктура, създадена в резерватите Сосковчето и Момчиловски дол също е в добро състояние, показват още проверките. Това гарантира безопасно преминаване на туристите по маркираните познавателни маршрути. При преминаване по пътеките е забранено отклоняването на посетителите и навлизането им в резервата. Не се допуска паленето на огън, бивакуването и изхвърлянето на отпадъци. Нарушителите на забраните, регламентирани в заповедите и плановете за управление на резерватите се наказват с глоба от 500 до 5000 лв.