Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.04.2014

РИОСВ - Смолян ще се включи в кампанията “Да изчистим България за един ден“. Екипът на инспекция ще  почисти двете страни на пътните платна в отсечката между с. Средногорци и гр. Рудозем – път ІІ – 86. В деня на почистването  в РИОСВ – Смолян ще има Зелен телефон (0301/ 60100 или на 0889272960) за въпроси на гражданите, свързани с организацията по предаване на отпадъците. Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверки по населените места в областта и нерегламентираните сметища са регистрирани и предадени към съответните общини, за да бъдат включени в кампанията  за почистване. На 26 и 27 април общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Ще бъде осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които ще се включат в инициативата. За областта те са: Смолян, Рудозем, Мадан и Доспатското село Барутин. За трета поредна година Министерство на околната среда и водите е партньор на кампанията “Да изчистим България за един ден“. Министър Искра Михайлова изпрати писма до всички кметове на общините в страната и до НСОРБ за съдействие и координация на дейностите по транспортиране на отпадъците, събрани по време на почистването. Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),  МОСВ  ще предостави за кампанията 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици, които ще бъдат разпределени по общини в страната. Министерството ще предостави на областните администрации 3550 единични  ваучери за гориво, всеки на стойност 20 лева, които ще бъдат разпределени от ПУДООС на  база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци по области през  2013 г.