Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.04.2014

Сигнал за нападение на мечка в обор с овце в Чепеларско е получен в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ - Смолян) в петък, около 16:00 ч. . Служителите на „Група за бързо реагиране“ веднага се отзовали. Мечката е нападнала обор с 34 - ри овце в местността „Лопуха“ край Чепеларе. В помещението е открита тежко ранена овца, а на 2.5 км. от селскостопанската постройка са намерени мъртви още две животни. Около тях имало и следи от вълци. Липсват още 10 овце, но от тях няма и следа. Мечката успяла да влезне в обора на 78 годишния собственик, като преди това счупила няколко дъски, а една от тях паднала върху жиците на електропастира и прекъснала токоподаването му. Експертите от „Група за бързо реагиране“ в събота монтираха в района, два фотокапана и шест стъпкови капани за улов на мечки. Целта е да се залови мечката и да се маркира с джипиес нашийник. Електропастира е възстановен и вече работи.