Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.04.2014

Резултатите от проучване на популацията на дивата коза и кафявата мечка на територията на РИОСВ – Смолян бяха представени пред студенти, специалност „Екология и ООС“ от ПУ „Паисий Хилендарски“ - Смолян. Системата за мониторинг,видовете поведения и местата, които обитават мечките и козите, както и с начините за откриване  и регистриране на дивите животни в специализираната система за мониторинг на биоразнообразието бяха представени от Георги Георгиев – началник отдел „Превантивна дейност“ в екоинспекцията. Той посочи, че чрез този регистър, експертите от РИОСВ следят тенденциите в числеността на защитените видове. По време на  дискусията бяха обсъдени въпроси за популацията на мечките, както и правила за поведение при среща на мечка в планината. На студентите бяха раздадени информационни материали свързани с темата на проведената дискусия.

Снимки от събитието