Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.03.2014

Чрез реализацията на  проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастракли, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян“,   РИОСВ Смолян ще оборудва с инвентар противопожарни депа в близост до защитени територии – резервати, изключително държавна собственост. Инициативата е в изпълнение на дейност   от проекта „ Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи“.  РИОСВ – Смолян е закупила оборудване за шест противопожарни депа, които ще се разположат в землищата на резерватите, включени в проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастракли, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян“. Инвентара за противопожарните депа ще бъде предаден за стопанисване на кметове и кметски наместници на населени места, които са в непосредствена близост до описаните резервати. Оборудването ще се използва за гасене на пожари в резервати и около тях с цел да се намали опасността от разпространение на пожари в защитените територии. Оборудването включва резачка, предпазни каски, очила и маски, бинокли, челници, медицинска чанта с медикаменти и апарат за кръвно налягане за спешна помощ на терен, кирки, лопати, гасачески инструменти, гръбна пръскачка и др. Важно е инвентара да се съхранява и поддържа в изправност. Ежегодно експерти от РИОСВ-Смолян ще извършват, съвместно с кмета на населеното място инвентаризация за състоянието и наличността на предадения инвентар. Полученият противопожарен инвентар ще се ползва единствено по предназначение – гасене на пожари в защитените територии - изключително държавна собственост. РИОСВ Смолян е планирал противопожарния инвентар да бъде предоставен в селата Гьоврен и Триград – община Девин, Борино – община Борино, Борово – община Лъки, Плетена – община Сатовча и на община Смолян. Днес (24.03.2014г.) в 14:00 часа в зала 211 на Община Смолян се извърши предаване на противопожария инвентар на община Смолян за оборудване на депо за резерват „Сосковчето“, поддържан резерват „Момчиловски дол“ и поддържан резерват „Амзово“. На срещата по предаването и приемането на инвентара присъстваха представители на отдела по екология и гори на община Смолян, доброволческата група за гасене на пожари, представител на ОД РСПАБ и журналист от пресцентъра на община Смолян.

Снимки от събитието