Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.03.2014

С цел повишаване на информираността и активно въвличане на обществото в дейности за устойчиво управление и опазване на водните ресурси РИОСВ - Смолян стартира поредица от инициативи посветени на Световния ден на водата - 22 март. Мотото тази година на Световния ден е  “Вода -  Енергия“, а нашето послание е “Всяка капка си струва“. Целта на предвидените инициативи е обществото да се информира за състоянието на водните ресурси в страната, целесъобразността в тяхната употреба, опазването и съхранението им в контекста на основното послание. Като част от инициативите ще бъдат представени презентации и филми  за състоянието на водните ресурси на територията на РИОСВ – Смолян и организирани информационни срещи, лабораторни наблюдения и посещение на ученици на Градска пречиствателна станция за отпадни води на гр.Смолян. Инициативите стартират на 18 март в сградата на РИОСВ - Смолян със срещи със студенти от Филиала на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“.  На 19 март ученици от втори и трети клас ще се запознаят с методите на изследване на питейните води в Регионална лаборатория - Смолян. На 21 март от 16:30 РИОСВ – Смолян съвместно с Басейнова дирекция  - Източно беломорски район ще проведе информационна среща с младежи от клуб „Яко“. На срещата ще бъде представена информация за състоянието на водните ресурси в териториалния обхват на РИОСВ – Смолян и устойчивото управление и опазване на водните ресурси. Младежите от Клуб „Яко“ ще представят презентация на темаЯзовирите в БългарияНа 22 март се организира почистване на речното корито между с. Елховец и с. Пловдивци от Съвет по туризъм Рудозем в партньорство с РИОСВ-Смолян и община Рудозем. В почистването ще се включат ученици, като най-активните от тях ще бъдат наградени от екоинспекцията. На 26 март по повод Деня на водата  РИОСВ - Смолян съвместно с РЗИ  организира посещение на учениците от клуб „Здрави и щастливи“ на Градска пречиствателна станция за отпадни води на гр.Смолян.