Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.05.2008

Оперативен план за недопускане на пожари в резерватите изготвиха експерти от РИОСВ-Смолян. Дейностите са утвърдени от Областна дирекция „ Противопожарна безопасност и защита на населението”. Една от целите на плана е да се подобри координацията и да се осигури по-добро взаимодействие между РИОСВ, РСПБЗН, РУГ, ДЛ и общините.

На кметовете на общини е предписано да контролират за недопускане на паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви. Препоръчано е в общините, където има резервати да се организират доброволни групи от местно население за гасене на пожари в защитени територии. Дадено е и предписание на Областно пътно управление за почистване на сервитута на пътищата от сухи треви и отпадъци.

Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, мерките са в сила до 30 октомври.