Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.02.2014

Във връзка с предстоящия християнски празник Сирни заговезни (Пустовете) на 02.03.2014 г. и традицията да се палят огньове, следва отново да припомним, че е забранено паленето на гуми, отработени масла и синтетични материали. При горенето им се отделят въглероден окис, въглероден двуокис, летливи органични съединения, циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксини,  които са канцерогенни, вредни и опасни за човешкото здраве.