Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.05.2008

Предотвратено е нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци, след проверка на служители на РИОСВ и ДЛ-Смолян. След подаден сигнал от страна на лесничейството е извършена съвместна проверка. Констатирано е, че при опит за изхвърляне на отпадъци в крайпътна отбивка в местността Забатско, камиона който ги e превозвал е заседнал.

При проверката е установено, че камионът е превозвал битови отпадъци от село Чепинци. На шофьора е съставен акт.