Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.01.2008

Засилен контрол на обекти от търговската мрежа започна РИОСВ-Смолян. Целта е да се установи дали собствениците заплащат продуктова такса. Задължението е регламентирано в закона за управление на отпадъците и се отнася за пуснатите на пазара опаковки от търговците /например полиетиленовите пликове, в които поставят хранителни стоки, зеленчуци и др./.

Проверките стартираха с големите магазини в гр. Смолян, но ще бъдат провени всички търговски обекти на територията на инспекцията Тъй като количеството на пуснатите на пазара опаковки се установява по счетоводни документи, проверката на един обект е сравнително продължителна. До момента за неплатени продуктови такси са съставени 2 акта.