Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.05.2008

5 пункта за изкупуване на охлюви са регистрирани в РИОСВ-Смолян. Пунктовете се намират в населени места на община Доспат и са на един собственик. Изкупната кампания ще стартира на 10 май и ще продължи до 30 юни. Задължително е пунктовете да са оборудвани с калибровъчно сито за пресяване на охлювите с диаметър по-малък от 28 мм. Маломерните охлюви се връщат незабавно в природата.

За извършване на дейност без регистрация или за несъответствие с определените срокове и изисквания, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите - от 200 до 5000 лева.