Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.04.2008

Срокът за набирането на проекти в конкурса „За чиста околна среда” е удължен до 25 май. До момента 6 общини и 1 училище на територията на РИОСВ-Смолян са внесли проекти в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда. Проектите са за почистване, възстановяване и рекултивация на замърсени с отпадъци площи. В тях са предвидени и дейности за разделно събиране на отпадъци в населените места.

Десет хиляди лева на общини и кметства и три хиляди лева на неправителствени организации, училища, извънучилищни звена и читалища ще бъдат предоставени от ПУДООС на победителите в конкурса.

В миналите конкурси на кампанията “За чиста околна среда” активността на общинните, училищни и извънучилищни звена и НПО на територията на РИОСВ-Смолян е била много висока. Доста са и финансираните проекти, като по този начин са разрешени проблеми със съществуващи замърсявания, както и са били почистени и озеленени училищни дворове.