Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.04.2008

Фирмите, които имат намерение да изкупуват охлюви на територията на РИОСВ-Смолян трябва да се регистрират в инспекцията в срок до 1 май. Освен информация за местонахождение и отговорници, лицата възнамеряващи да осъществяват търговска дейност с живи охлюви, черупки и месо трябва да осигурят хладно помещение и подходящ амбалаж. Задължително е пунктовете да са оборудвани с калибровъчно сито за пресяване на охлювите с диаметър по-малък от 28 мм. Маломерните охлюви се връщат незабавно в природата. Изкупната кампания ще стартира на 10 май и ще продължи до 30 юни.

За извършване на дейност без регистрация или за несъответствие с определените срокове и изисквания, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите - от 200 до 5000 лева.