Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.04.2008

Проверки по събирането и изкупуването на лечебна иглика започва РИОСВ-Смолян. Това е във връзка със специалния режим на опазване и ползване на лечебното растение, който е регламентиран със заповед на министъра на околната среда и водите.

Събирането на лечебното растение трябва да става по начини не увреждащи естествените находища. Когато билката е за лични нужди, регламентираното количество за едно лице е 0,5 кг. Търговска дейност с лечебна иглика може да осъществява само РКС-Смолян. Разрешеното им количество е 500 кг. сух цвят. Ако се констатира, че други фирми осъществяват дейност с лечебна иглика, те ще бъдат санкционирани с глоба от 3000 лева, съгласно Закона за лечебните растения.