Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.08.2013

Министерството на околната среда и водите e изготвило проекто-заповед за разширение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици “Западни Родопи”, с идентификационен код BG0002063, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/19.12.2008г.). В територията на РИОСВ-Смолян разширенията са в землищата на: с.Борино, община Борино, гр.Девин, община Девин, гр.Доспат, с.Късак, община Доспат, област Смолян и с.Осина, с.Плетена, с.Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.

За повече информация по долу: