Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.04.2013

Екип на РИОСВ-Смолян оцени 3 щети нанесени от мечка от началото на месец април до сега. Нападенията са върху домашни животни. Най – голяма е щетата в района на село Дряново /община Лъки/, където са убити 4 животни. По време на другите две комисии са оценени щети в землищата на селата Гълъбово – 3 телета и Чокманово – 2 овце.

Експертите са установили, че и в трите случая безспорно се касае за щети от кафява мечка. Нито един от стопаните не е имал електропастир. РИОСВ-Смолян ще предложи на МОСВ да обезщети собствениците по пазарни цени.