Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.03.2013

Експерти от РИОСВ-Смолян взеха участие в комисия за оценка на щети, нанесени от мечка в село Осиково, община Девин. Това са първите щети за годината, на същото място беше и последната щета за 2012 година.

Констатирано е, че при няколко поредни нападения на мечка са убити четири овце. Инцидентите са вечер, при прибиране на стадото в обор, който се намира на около 3 км. от село Осиково. По начина на нападение и оставените следи, комисията е категорична, че са щети от мечка.

РИОСВ-Смолян ще изготви предложение до МОСВ за обезщетение по пазарни цени за нанесените щети.