Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

01.03.2013

Екип на РИОСВ-Смолян извърши незабавна проверка по сигнал за обърната цистерна в района на село Соколовци. Инцидентът е станал снощи /28.02.13 г./ в около 18 часа. В района на произшествието е допуснато изтичане на мляко и нафта. Незабавно е взета водна проба от дере - ляв приток на река Бяла и от река Бяла преди гр. Смолян, но поради тъмнината и тъй като цистерната още не е била вдигана от мястото на инцидента не е извършен пълен оглед на района.

Днес експерти от РИОСВ-Смолян продължават проверката, като целта е да се установи размера на замърсяването и ако има разливи на нефто – продукти, те да се локализират, както и да се предприемат мерки за почистването им.