Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

13.02.2013

Експерти от РИОСВ-Смолян извършиха незабавна проверка по сигнал за „побеляване” на река Маданска. Установени са следи от замърсяване от района на рудник „Крушев дол” до град Мадан. Причината за замърсяваното е почистване на утайниците на рудника „Крушев дол” към „Горубсо Мадан”АД, показа проверката на инспекцията. Не е констатирано измиране на риба.

Взети са водни проби и след анализ на резултатите ще се предприемат административно - наказателни мерки.