Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.12.2012

Екип на РИОСВ-Смолян оцени 3 щети нанесени от мечка от началото на месец декември до сега. Нападенията са върху домашни животни . Най – голяма е щетата в района на село Осиково, където в рамките на няколко дни са убити 10 овце. Другите две комисии са за зайци – 4 бр. в село Гьоврен и за 1 овца в землището на село Кремене.

Експертите са установили, че и в трите случая безспорно се касае за щети, нанесени от кафява мечка. Нито един от стопаните не е имал електропастир. РИОСВ-Смолян ще изготви предложение за обезщетение на собствениците по пазарни цени.