Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.09.2012

В 3 проверки за щети от мечки участваха експерти от РИОСВ-Смолян през почивните дни. Първата е на 6.09.2012 г. и е в района са на с. Бостина. Извършена по сигнал за 13 убити заека. Заключението на експертите е, че нападението не е от мечка. Втората проверка е на 7 септември и е в района на село Горово. Констатирано е, че наистина се касае за нападение от мечка, като щетата е 1 крава. Третата проверка /8 септември/ е по сигнал получен на телефон 112. Първоначалната информация е за нападнат от мечка човек. При проверката, в която взеха участие експерти от РИОСВ-Смолян и РДГ – Смолян е установено, че няма нападение над човек, а се касае за една убита овца. По състоянието на трупа е установено, че нападението е извършено от мечка, най – вероятно през предходната нощ, а не през деня, както се твърди в сигнала.