Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.09.2012

През месец август експертите на РИОСВ-Смолян извършиха 221 проверки. Проверени са 187 обекта. Дадените предписания са 88. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 2 АУАН. Единият от тях е за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на ИУМПС без лицето да притежава регистрационен документ, съгласно изскванията на ЗУО. Другият акт е за притежание и опит за продажба на защитен вид - шипоопашата костенурка.

През месеца е наложената текуща месечна имуществена санкция в размер на 2 899 лева на Лъки Инвест-Говедарника” ЕООД, обект (рудник ”Дружба”). Причината е превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадните води от рудник ”Дружба”, изпускани в р. Джурковска.