Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.01.2008

235 предприятия, чиято дейност е свързана с образуване или третиране на отпадъци трябва да представят годишни отчети за дейността в си РИОСВ-Смолян до края на месец март. Изискването е регламентирано в Закона за управление на отпадъците, а целта е да се осъществи контрол от тяхното образуване до обезвреждането им.

През изминалата година всички фирми са представили годишните си отчети в РИОСВ-Смолян. Глобата за фирма която не представи в законовия срок отчет за дейността си с отпадъци е в размер от 1000 до 3000 лева.