Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.09.2012

Експерти от РИОСВ-Смолян спряха опит за продажба на защитен вид - шипоопашата костенурка и съставиха акт за притежанието й. Това стана по време на проверка, извършена по сигнал от неправителствена организация. Установено е, че физическо лице е публикувало обява за продажба на костенурка във вестник. При среща на експерти от екоинспекцията с лицето, подало обявата, костенурката е конфискувана и пусната в район, подходящ за нея. Костенурката е във видимо добро състояние.

Като причина за допуснато нарушение, виновното лице посочва непознаването на законодателството и в частност защитените видове. Предвидената глоба за подобно нарушение е от 100 до 5000 лв.