Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

31.07.2012

Снощи в около 20.00 часа експерти от РИОСВ-Смолян извършиха незабавна проверка във връзка със сигнал за умряла риба в река Черна. При проверката е установено наличие на умряла риба в района на вливането на река Тикалско дере до масивния мост за с. Лъка, общ. Смолян. От Регионална лаборатория - Смолян е взета водна проба от локализиланото място на измирането. Проба от умрялата риба е предоставена на Областна дирекция по безопастност на храните за анализ.

Причината за измирането на рибата не е Градската пречиствателна станция за отпадни води - Смолян, показва още проверката на експертите. Причините, довели до измирането на рибата все още се изясняват.