Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.05.2012

По повод Деня за насърчаване на движението (10 май ) и Международния ден на биологичното разнообразие (22 май), Регионалната здравна инспекция в Смолян съвместно с Община Смолян , РИОСВ и ОУ ”Пожарна безопасност и защита на населението” - Смолян организират Горски сървайвър. На 12 май ( събота ) в природната забележителност „Смолянски езера” пожарникари и спасители заедно с деца-скаути ще обучават учениците от клуб „Здрави и щастливи” на основни техники за оцеляване сред природата, начинит е за ориентиране в гориста местност и безопасно боравене с огън. След кратка викторина за флората и фауната в защитената територия, ще започнат забавни състезателни игри по отбори. Победителите ще получат награди, осигурени от Община Смолян. Участниците в Горски сървайвър ще се включат в обявената на този ден национална акция „ Да изчистим България за един ден” като почистят екопътеката „Трите смолянски езера”.

Отбелязването на 10 май като Световен ден, посветен на инициативата на СЗО „Движението - това е здраве” започва през 2002 година по време на 55-та Световна здравна асамблея. Основната й цел е привличане вниманието на политици, здравната общност и гражданското общество към негативния ефект на обездвижването и популяризиране на ползите от физическата активност сред всички групи от населението, като се отчита значението им за подобряване на физическото и психическото здраве на хората.

Ежегодно на 22 май в страната ни се отбелязва и Международния ден на биологичното разнообразие. Според някои учени Земята понастоящем преминава през т. нар. „шеста вълна на изчезване на видовете”, която е резултат от климатичните промени, а също и от други, главно човешки фактори. Всеки ден губим по 270 уникални растителни или животински видове. Ако държавите не предприемат мерки за опазването на тези видове, за в бъдеще екосистемите могат да бъдат увредени за постоянно. (Програма за околната среда на ООН - UNEP, 2010).