Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.05.2012

Експерти от РИОСВ-Смолян взеха участие в 2 комисии за оценка на щети от мечки на 6-ти май. Случаите се отнасят за общо 5 селскостопански животни - 1 овца в района на с. Левочево и 3 овце и 1 шиле в района на с. Буката.

В края на миналата седмица експертите са оценили и една щета на пчелни кошери в района на село Барутин. Констатирано е, че са съборени 2 пчелни кошера, като единия от тях е повреден. Унищожени са и 5 пчелни рамки и 2 пчелни семейства.

Експертите са установили, че и в трите случая безспорно се касае за щети, нанесени от кафява мечка. РИОСВ-Смолян ще изготви предложение за обезщетение на собствениците по пазарни цени.