Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.05.2012

Експерти от РИОСВ-Смолян взеха участие в 4 комисии за оценка на щети от мечки през месец април. Два от случаите се отнасят за селскостопански животни - 1 кобила / района на с. Широка лъка/ и 2 телета /с. Сливка/. Другите две нападения са на пчелни кошери и са извършени в землищата на селата Баните и Върбина.

Експертите са установили, че и в четирите случая безспорно се касае за щети, нанесени от кафява мечка. РИОСВ-Смолян ще изготви предложение за обезщетение на собствениците по пазарни цени.