Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.04.2012

Съвместна проверка за препарати от защитени животински видове извършиха експерти от РИОСВ-Смолян, РДГ-Смолян, РУ-Чепеларе и Сдружение за дива природа „Балкани”. Проверени са три търговски обекта, в които представители на СДП „Балкани”, единствено са констатирали наличие на препарати при предходна проверка в КК „Пампорово”. В един от обектите са намерени незаконни препарати от дива котка и мишелов, за което на собственика е съставен акт, а препаратите са конфискувани. В друг обект са открити кожа от мечка, дива котка и 2 мишелова. В момента на проверката не е открит собственика, за това ще му бъде изпратена покана за съставяне на акт. Аналогично ще се подходи и с третият обект, в който при предходната проверка представители на СДП „Балкани” са установили препарат от дива котка.