Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.04.2012

Експерти от РИОСВ-Смолян взеха участие в комисия за оценка на щети от мечка в района на село Сливка, община Баните. Това е първата констатирана щета от мечка върху селскостопанското имущество за тази година.

По време на комисията е установено, че при нападение на мечка в нощта на 1-ви срещу 2-ри април т.г. са убити 2 животни (телета). По начина на нападение и оставените следи, експертите са категорични, че се касае за щети от мечка. РИОСВ-Смолян ще изготви предложение за обезщетение по пазарни цени за нанесените щети до МОСВ.