Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.04.2012

90 електрически огради за предпазване от щети от мечки ще бъдат предоставени на собственици на пчелини и домашни животни. Списъка на лицата е определен след проведена комисия назначена със Заповед на Директора на РИОСВ-Смолян с участието на представители на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите и Сдружение за дива природа „Балкани”. 30 бр. електрически огради с комбинирано захранване и 60 бр. с мрежово захранване (220 V) ще бъдат предоставени на стопаните за безвъзмездно ползване след изтичане на едноседмичния срок за обжалване на процедурата, считано от датата на публикуване на обявата.

ТУК се намира Протокола и Списъка на класираните лица, които ще получат електрически огради