Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.03.2008

Два акта за непредставени отчети за използувани озоноразрушаващи вещества през 2007 г. съставиха експерти на РИОСВ-Смолян. На контрол и отчетност подлежат всички юридически лица с хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент. Те са задължени ежегодно да представят в РИОСВ-Смолян отчети на използваните от тях и налични на склад количества вещества нарушаващи озоновия слой.

До момента експерти на РИОСВ-Смолян не са констатирали използването на озоноразрушаващи вещества забранени за внос. Най - масово се използва фреон 22. Той представлява почти половината от използваните хладилни агенти и с него работят по-голяма част от климатиците. Фреон 22 е от веществата с нисък озоноразрушаващ потенциал и съгласно изискванията на Монреалския протокол e разрешен за внос до 2010 г.