Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.09.2011

РИОСВ-Смолян извърши незабавна проверка във връзка с сигнал за умряла риба по река Арда и опашката на язовир Кърджали. По време на проверката, след обстоен обход на района умряла риба е констатирана само в безотточен микроязовир в землището на село Китница, а водите на р. Арда са без промяна в цвета (побеляване, помътняване). Констатациите съвпадат и с проведи разговори с риболовци, които са били на мястото през целия ден.

От микроязовира, където е констатирано измирането на риба са взети водни проби от представители на Регионална лаборатория - Смолян. При огледа и на база степента на разложение на рибата се предполага, че измирането е настъпило преди 4-5 дни. В района няма предприятия, които биха предизвикали замърсяване на водоема. Изяснява се собствеността на водоема, както и причините които са довели до измирането на рибата.