Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.08.2011

Проверка за наличие на отпадъци в чашата на язовир „Цанков камък” извърши РИОСВ-Смолян. Проверката е във връзка с публикации в медиите за подписка на жители от град Девин, в които се цитира, че тонове отпадъци ще бъдат ще бъдат потопени при завиряването на язовира. В описания район са констатирани 15 автомобилни гуми, за което e дадено предписание на общината да бъдат почистени. Под пътя за град Девин са складирани около 250 кубически метра инертен материал, който съгласно Закона за управление на отпадъците не е отпадък. В тази връзка е информиран НЕК ЕАД клон Хидроелектроинвест за предприемане на мерки.

Направена е и проверка на Депото за строителни отпадъци на община Девин, което е извън чашата на язовира и е разположено на по-висока кота. Независимо от създадената организация от страна на община Девин - бариера и дневна охрана, е допуснато изхвърляне на около 7 куб. метра битови /текстилни/ отпадъци от почистване на домове. Отпадъците да бъдат почистени и да се завиши контрола на входа на депото, предписаха още експертите от инспекцията на кмета на община Девин.

Други замърсявания в района на язовира и прилежащите му площи не са констатирани