Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.07.2011

Съгласно Заповед № РД-08-11/11.07.2011 г. на Директора на РИОСВ-Смолян на 14-15.07. 2011 г. се проведе заседание на комисията за разглеждане на постъпилите заявления за предоставяне на 57 бр. електрически огради за превенция от нападения на мечка в региона, контролиран от РИОСВ-Смолян.

Резултатите на комисията от класирането на кандидатите, които ще получат такива огради е даден тук ...

Обжалването на класирането е пред Директора на РИОСВ-Смолян в пет дневен срок, до 27.07.2011 г. включително.