Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.07.2011

Комисия, назначена от директора на РИОСВ-Смолян определи лицата, на които да се предоставят електрически огради за превенция на нападения от мечки. Оборудването е закупено в рамките на проект LIFE007 NAT/IT/000502 и ще бъде безвъзмездно предоставено на животновъди и пчелари. Общия брой заявления, постъпили в РИОСВ-Смолян е 141, като 3 от тях са подадени след определения срок и не са допуснати за разглеждане. Класирането е извършено по предварително определени критерии /брой щети, брой кошери или животни, район с голяма честота на щети/. Оценена е и досегашната активност на стопаните за предприемане на превантивни мерки, както и желанието им за обединяване и коопериране.

До края на годината МОСВ ще закупи и предостави още ел. пастири на стопани от района. По този начин и в съчетание с останалите предприети превантивни мерки се очаква значително да бъде намален конфликта мечка - човек.

Друга мярка, реализирана с финансиране от МОСВ в района е поставянето на 20 информационни табла. Целта е да предотвратят конфликти и да се засили вниманието на туристите, горските работници и местното население, когато се движат или работят в места в които се срещат мечки. Това е практика, използвана в САЩ, Канада, Швеция, Норвегия, Финландия, Словакия и др.