Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.06.2011

Глоба до 2000 лева ще бъде наложена на „КРОНОС”ЕООД, собственик на автомивката, замърсила р. Бяла, от РИОСВ-Смолян. Наказанието е във връзка с неработещо пречиствателно съоръжение и изпускане на непречистени води от дейността на автомивката, в резултат на което е допуснато замърсяване на участък от река Бяла и измирането на риба. След проверка на експерти от РИОСВ-Смолян е установено, че на пречиствателното съоръжение е осигурен нормален експлоатационен режим и не се допуска заустване на непречистени води в реката. Взетите водни проби в деня на инцидента показват наднормени стойности само на показателя неразтворени вещества. Последващите изследвания на водата не показват наднормени стойности на никой от анализираните показатели, като вече се констатира и наличие на риба.

При проведена работна среща с представители на ИАРА - сектор Смолян стана ясно, че на собственика на автомивката ще бъде дадено задължително за изпълнение предписание да зариби речният участък, в който е станало измирането на риба.

С цел предотвратяване на пободни инциденти РИОСВ-Смолян засили контрола върху фирмите, които образуват отпадъци от опаковки, в които са се съхранявали опасни вещества /лакове, лепила и др./. Засилен е и контрола върху автомивките, като се следи за изправността на пречиствателните им съоръжения.