Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.06.2011

РИОСВ-Смолян спря дейността на автомивката на „КРОНОС” ЕООД, в резултат на дейността на която е допуснато замърсяване на речен участък около 1 км. След получен сигнал тази сутрин за оцветяване в бяло на участък от река Бяла и наличие на умяла риба, експерти на РИОСВ-Смолян извършиха незабавна проверка. Установено е, че замърсеният участък започва от автомивката на „КРОНОС” ЕООД. Причината за замърсяването е пране на чували, в които се е съхранявало брашно в автомивката на „КРОНОС” ЕООД, като отпадните води не са преминали през пречиствателното съоръжение /каломаслоуловител/, показва проверката на експертите от РИОСВ-Смолян. Дейността на автомивката е спряна до предприемане на мерки за почистване на съоръжението и привеждането му в нормален експлоатационен режим. От представители на РЛ-Смолян са взети водни проби.

На собственика на автомивката ще бъде потърсена административно наказателна отговорност.