Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.06.2011

РИОСВ-Смолян и ОД на МВР-Смолян работят по версия за химическо замърсяване, причинило измирането на риба в участък от 1 километър от река Бяла на 18 юни тази година. Замърсяването е в резултат на заустване на непречистени води от автоминката на „Кронос” ЕООД. Първоначалната версия е за измиване на чували, в които се е съхранявало брашно и съответно причинена механична смърт на рибите в следствие на задушаване. Във връзка с постъпили нови сигнали и сведения, в момента се работи по версия за замърсяване с неизвестно до момента химично вещество, попаднало в реката от измивните води от автомивката.